De oorlog in Oekraïne leeft op al onze scholen, veel kinderen willen iets doen. Als je onze scholen volgt op sociale media dan zie je de veelheid aan acties. Afgelopen week leverde acties op Het Spectrum een spectaculair bedrag van €21.900 op. Leerlingen organiseerden een sponsorloop en groep 8a organiseerde een loterij. Het geld is […]

Read More

We zijn trots op al onze scholen en volgens de inspectie zijn er inmiddels 8 van bijzondere kwaliteit. Op 5 van onze scholen beoordeelt de inspectie de kwaliteit met goed en op 3 zelfs met excellent. Afgelopen week voegden we de Nieuwe Park Rozenburgschool toe aan het lijstje ‘goede scholen’. Daarop stonden al de Prinses […]

Read More

De Nieuwe Park Rozenburgschool heeft op 22 februari van de inspectie van het onderwijs de waardering GOED gekregen! De school biedt haar leerlingen een breed aanbod. Er is extra aandacht voor kunstzinnige en culturele vorming, de schooltuin verrijkt het aanbod op gebied van wereldoriëntatie en burgerschap en ook voor wetenschap en technologie is structureel aandacht. […]

Read More

Het jaarverslag 2016 van Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam geeft een beeld van onze visie, het gevoerde beleid en de resultaten daarvan in het betreffende jaar. Het gaat hierbij o.a. om de onderwerpen zoals onderwijs en kwaliteit, human resources, huisvesting en financiën, die allemaal ten diensten staan van het bieden van kwalitatief hoogstaand primair onderwijs in de gemeente Rotterdam. […]

Read More

Op alle scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam is afgelopen schooljaar opnieuw de Cito eindtoets afgenomen. In september 2016 heeft de werkgroep Eindtoets opnieuw afgewogen welke eindtoets door Kind en Onderwijs Rotterdam op al haar basisscholen zal worden gebruikt. Er is besloten dat ook in het lopende schooljaar 2016/2017 de Cito eindtoets zal worden afgenomen. [...]
Read More