Het jaarverslag 2016 van Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam geeft een beeld van onze visie, het gevoerde beleid en de resultaten daarvan in het betreffende jaar. Het gaat hierbij o.a. om de onderwerpen zoals onderwijs en kwaliteit, human resources, huisvesting en financiën, die allemaal ten diensten staan van het bieden van kwalitatief hoogstaand primair onderwijs in de gemeente Rotterdam. […]

Read More

Op alle scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam is afgelopen schooljaar opnieuw de Cito eindtoets afgenomen. In september 2016 heeft de werkgroep Eindtoets opnieuw afgewogen welke eindtoets door Kind en Onderwijs Rotterdam op al haar basisscholen zal worden gebruikt. Er is besloten dat ook in het lopende schooljaar 2016/2017 de Cito eindtoets zal worden afgenomen. [...]
Read More