Na weken ploeteren was het eindelijk zo ver: de leerlingen van Quadratum en de schakelklassen van de Talmaschool hebben een prachtig nieuw schoolplein. Dankzij subsidie van de gemeente Rotterdam kunnen de kinderen nu genieten van een duurzame plek met veel groen, uitdagende speelmogelijkheden en een wadi als ‘blauw’ element. Burgemeester Aboutaleb opende het plein feestelijk […]

Read More

Al geruime tijd kondigt het onderwijs acties aan. Het lerarentekort zal de komende jaren toenemen en de kwaliteit van het onderwijs staat onder druk. Kind en Onderwijs Rotterdam steunt daarom de acties. De nood is hoog en vraagt om maatregelen Omdat de nood hoog is, heeft Kind en Onderwijs Rotterdam meegewerkt aan een noodplan dat […]

Read More

Wethouder Judith Bokhove, die naast mobiliteit ook verantwoordelijk is voor taal en jeugd, opende vanochtend de zwerfboekenkast op basisschool De Fontein. In de hal van de school waren veel kinderen aanwezig: de peuters van Villa Fontein, een delegatie kleuters en de voltallige leerlingenraad. Alle kinderen lazen hardop voor uit hun favoriete boek. De wethouder werd […]

Read More

Blije gezichten op Het Spectrum. Ook conciërge Achmed krijgt de lach niet van zijn gezicht wanneer hij naar buiten loopt met de vlag. Op maandag 20 januari ontving de school het predicaat ‘Excellente School’. De bevestiging dat de school GOED was kregen ze inmiddels twee jaar geleden. De Inspectie van het Onderwijs oordeelde toen al […]

Read More

Vrijdag 10 januari beleefde de Albert Plesmanschool een historische dag in haar 45 jarig bestaan. De school en kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Kinder Service Hotels (KSH) gaan nog nauwer samenwerken onder de naam IKC Albert Plesman. Op een Integraal Kindcentrum werken kinderopvang en onderwijs nauw samen. Voor de feestelijke opening verzamelden alle leerlingen, ouders, medewerkers […]

Read More

Afgelopen periode is hard gewerkt aan de begroting voor 2020. De begroting voor 2020 is gebouwd op de financiële en personele beleidsafspraken die we binnen Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam hanteren en sluit aan bij onze ambities uit het strategisch beleidsplan “Samen Leren Leven”. Onze ambities voor het jaar 2020 liggen op de volgende terreinen: […]

Read More

Burgemeester Aboutaleb heeft vandaag samen met oogarts Tjeerd de Faber van Het Oogziekenhuis Rotterdam vuurwerkles gegeven aan leerlingen van de Koningin Wilhelminaschool Rotterdam. Ook deelden ze vuurwerkbrillen uit aan alle aanwezige leerlingen. Ze vragen hiermee aandacht voor het veilig afsteken van vuurwerk en hopen dat oogletsel door vuurwerk bij Rotterdamse kinderen wordt voorkomen. Campagne om […]

Read More

Sinds dit schooljaar maken de leerlingen van groepen 7 van de Van Asch van Wijckschool robots in de klas. Daarmee loopt de school voorop in een beweging die je op steeds meer basisscholen ziet. Er is aandacht voor het ontwikkelen van digitale vaardigheden bij leerlingen. Het past goed in de visie van onze stichting waarin […]

Read More

Met de herfstvakantie voor de deur zal het komende week rustig zijn in onze scholen. Echter, niet op het stafbureau. Verhuizers zullen in en uit lopen en medewerkers van ons bureau zijn druk om alles weer op zijn plek te zetten. Na de vakantie kunnen we alle scholen weer optimaal ondersteunen vanuit ons nieuwe onderkomen […]

Read More