Op woensdag 30 november jl. gaf wethouder Hugo de Jonge het startschot van de campagne ‘wetenschap & technologie op de basisschool’. Dat deed hij op de Waalseschool. Een oude Amerikaanse schoolbus gevuld met technologie (en de wethouder) draaide het schoolplein op. ​ Groep 8 van de Waalseschool ontvingen de wethouder en gingen het gesprek met hem […]

Read More

Op alle scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam is afgelopen schooljaar opnieuw de Cito eindtoets afgenomen. In september 2016 heeft de werkgroep Eindtoets opnieuw afgewogen welke eindtoets door Kind en Onderwijs Rotterdam op al haar basisscholen zal worden gebruikt. Er is besloten dat ook in het lopende schooljaar 2016/2017 de Cito eindtoets zal worden afgenomen. [...]
Read More

Ons Strategisch Beleidsplan 2016-2020 kunt u met een simpele muisklik of swipend in geval van smartphone of tablet raadplegen. Hierin is weergegeven waar wij voor staan, welke doelen wij ons stellen, waarom wij ons deze doelen stellen en hoe wij deze beogen te behalen. Deze strategische beleidsstukken moeten derhalve niet worden gezien als uitgangspunt maar als streven, [...]
Read More

Ter gelegenheid van het verschijnen van zijn nieuwe boek, bezocht de Amerikaan Doug Lemov, grondlegger van de onderwijsvisie Teach like a champion, op 9 juni CBS De Ark. Directeur Ingard Lachman introduceerde Teach like a champion drie jaar geleden op deze school en Doug wilde graag met eigen ogen zien hoe het programma een bijdrage […]

Read More

Kind en Onderwijs Rotterdam is 22 gecertificeerde ICT-coördinatoren rijker. ICT-coördinatoren spelen op onze scholen een cruciale rol in de vertaling van techniek naar onderwijs. De opleiding was toegespitst op de onderwijsinhoudelijke meerwaarde die ICT heeft. Nu het gebruik van digitale middelen een vlucht neemt, kan een school niet meer zonder een toegerust en deskundige inspirator […]

Read More

Op vrijdag 22 april is het Integraal Kindcentrum Samen Uniek geopend, een samenwerkingsverband tussen Kinderopvang BijDeHand en Het Spectrum. Onderwijs en opvang werken intensief samen vanuit één pedagogische visie. Vanaf de inschrijving bij de zwangerschap tot aan de middelbare school verzekerd van een kwalitatief aanbod van opvang en onderwijs. Gedurende de hele dag en ook […]

Read More

‘samen aan de slag voor het strategisch beleidsplan’ Op dinsdag 1 , dinsdag 8 en donderdag 10 maart 2016 zijn, op vijf verschillende locaties, algemene inspraakavonden georganiseerd. Hierbij zijn ouders/verzorgers en personeelsleden van de verschillende scholen van stichting Kind en Onderwijs Rotterdam op interactieve wijze met elkaar in gesprek gegaan over hun ideale stad over […]

Read More

Op woensdag 20 januari hebben we officieel de 220 zonnecellen op het dak van de Driemaster in gebruik genomen. De leerlingenraad heeft samen met het College van Bestuur de monitor onthuld in onze hal. Bij deze feestelijke onthulling was tevens de pers aanwezig van de Hoekse krant. Na deze onthulling hebben we boven gekeken naar […]

Read More