Inmiddels is bekend dat ook in Nederland besmettingen met het coronavirus (COVID-19) zijn vastgesteld. De voorjaarsvakantie is afgelopen en de kans bestaat dat leerlingen terugkeren uit gebieden waar het coronavirus (ook) voorkomt.

Wij volgen de berichten op RIVM en GGD nauwlettend. Vooralsnog is er geen reden voor onrust. De kans op een andere infectieziekte is nog steeds groter dan een infectie met het coronavirus. Als een kind geen ziekteverschijnselen heeft, kan het gewoon naar school.

Wat kun je doen op school om mogelijke verspreiding te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn relatief eenvoudig. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is altijd belangrijk om deze op te volgen.

  • Was je handen regelmatig met zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze na gebruik meteen weg
  • Raak je neus, mond en gezicht zo weinig mogelijk aan

Zijn er op school leerlingen of collega’s die net teruggekeerd zijn uit de gebieden waar het coronavisus voorkomt en hoge koorts hebben (hoger dan 38 graden), hoesten en kortademig zijn? Dan kunnen zij het volgende doen:

  • Bel direct met de huisarts
  • Beperk het aantal mensen met wie je in direct contact staat
  • Hou minimaal 2 meter afstand

Belangrijk is om niet zelf voor (gezondheids)expert te spelen en blijf je gezond verstand gebruiken.

Comments are closed.