SBO Bergkristal heeft van de inspectie van het onderwijs op 25 januari de waardering GOED gekregen!

Bergkristal is een school voor speciaal basis onderwijs en bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs en de samenleving. De toekenning van het predicaat GOED betekent dat de basiskwaliteit van deze school dik op orde is en de school (eigen) ambities heeft geformuleerd die ze in de praktijk overtuigend waarmaakt.

Het is een erkenning voor kwaliteit en geeft een compliment aan iedereen die bijdraagt aan die kwaliteit: de leerlingen, het team, de ouder en het bestuur.

CBS Bergkristal zet zich ook actief in voor het verbeteren van de voorwaarden om tot leren te komen. Er is een stevige samenwerking met zorgpartners (wijkteam, CJG, leerplicht, etc) om de eventuele belemmeringen die van invloed zijn op de aanwezigheid en/of de concentratie op te lossen. De school heeft niet alleen een onderwijsinhoudelijke functie maar ook een zorginhoudelijke functie en biedt een breed palet aan onderwijs en ondersteuning, en voorziet het in een brede maatschappelijke behoefte.

CSBO Bergkristal mag zich met recht en trots een GOEDE school noemen!

www.csbo-bergkristal.nl

Comments are closed.