Naast de gele ABRI’s en driehoeksborden met daarop de door Bruna getekende kinderen op step en fiets, vallen er in Rotterdamse straatbeeld nog een aantal borden op, ‘Trots op onze leraren’.

Trots op Marlon+14.999 leraren!

Zo is ook onze gymleraar Marlon van de Dr. J.J. Buskesschool hierop zichtbaar. De borden met daarop ‘de scholen zijn weer begonnen’ kennen we al jaren en moeten verkeersdeelnemers extra alert maken voor de schoolgaande kinderen. De borden met leraren dienen een heel ander doel. Leraar zijn is prachtig, leuk en natuurlijk zijn we trots als we met leerlingen de resultaten halen die we voor ogen hadden. Als kinderen, ouders en nu dus ook de gemeente (met deze driehoeksborden) dit uitspreken, streelt dat en gaan we nog meer glimmen.

15.000 leraren en het zijn er niet genoeg

Veel scholen in Nederland hebben al lange tijd te weinig juffen en meesters en dat lerarentekort groeit nog steeds. Het aantal van 15.000 (alleen in Rotterdam) lijkt dus veel, maar is te weinig. Daar heeft iedereen last van: kinderen, ouders, schooldirecteuren… en de leraren zelf misschien nog wel het meest. Bij Kind en Onderwijs Rotterdam valt het vooralsnog mee. We starten het schooljaar met op onze 28 scholen met slechts 1,5 WTF vacature. Maar het lerarentekort is vooral groot in alle grote steden en daarom heeft dit probleem wel al een lange tijd onze serieuze aandacht.

Heb begrip

Wanneer een juf of meester in de loop van het schooljaar naar een andere school vertrekt, met pensioen gaat of ziek is, hebben ook onze scholen een enorme uitdaging. Het is dan steeds moeilijker en bovendien erg tijdrovend om kwalitatief goede leraren in te zetten. Wij roepen u op om onze scholen te steunen in hun opgave om onder deze moeilijke omstandigheden het onderwijs zo goed mogelijk te organiseren. Wees ervan verzekerd dat echt al het mogelijke wordt gedaan om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden. Wij hopen dan ook dat u begrip toont voor de nijpende personeelssituatie op de scholen. Elke dag werken honderden leraren en andere onderwijsprofessionals op onze scholen hard en gemotiveerd aan goed onderwijs voor de kinderen. Zij verdienen onze gezamenlijke steun!

Comments are closed.