Modern,
inspirerend en
ambitieus

Betrokken,
professioneel
en uitdagend

Duurzaam,
verzorgd en
boeiend

Innovatief,
verwachtingsvol
en gezond

GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) is het bovenschoolse medezeggenschapsorgaan van Kind en Onderwijs Rotterdam. De GMR bestaat uit 16 leden; 8 personeelsleden en 8 ouders. De leden worden gekozen uit de scholen op de manier zoals gesteld in artikel 4 van het GMR-reglement. De GMR heeft instemming- en adviesbevoegdheden ten aanzien van voorgenomen beleid van het Bestuur van Kind en Onderwijs Rotterdam. In het GMR-reglement is geregeld over welke onderwerpen advies of instemming wordt gevraagd.

Meer weten? Mail naar het GMR-secretariaat: gmr@kindenonderwijsrotterdam.nl