Identiteit

Kind en Onderwijs Rotterdam is een Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs. De verhalen uit de Bijbel zijn onze inspiratie. We voelen ons verbonden door het voorbeeld wat Jezus ons geeft: liefde voor de mensen om ons heen, hoop en gedrevenheid om anderen tot hun recht te laten komen. Vanuit die inspiratie maken wij verbinding met alle mensen, ook als zij hun inspiratie halen uit een andere (religieuze) beleving en traditie. We zoeken altijd overeenkomsten en waarderen verschillen. Alle verschillen, ook op religieus gebied, zijn kenmerkend voor Kind en Onderwijs Rotterdam.

Op school leren we kinderen kennismaken met andere tradities. We moedigen nieuwsgierigheid aan, zo leren kinderen elkaars tradities kennen en waarderen en begrijpen we elkaar steeds beter. Daarom beginnen we de dag met een opening die recht doet aan onze en aan andere tradities. Hiervoor is kennis en inzicht nodig. Die halen we uit gesprekken met elkaar en uit nascholing.

De identiteit dragen we uit door

    • de dagopening waarbij we verbinding leggen met onze inspiratie of de actualiteit.
    • ons handelen vanuit het voorbeeld dat Jezus ons geeft.
    • gericht te werken aan het vergroten van de kennis over verschillende tradities
    • aandacht te besteden aan identiteit in alle gesprekken met nieuwe leerlingen, nieuwe ouders en (nieuwe) medewerkers.
    • identiteit een vaste plaats te geven in ons onderwijsaanbod