Kind en Onderwijs Rotterdam is een Christelijk geïnspireerde stichting voor Primair Onderwijs. Wat ons bindt is dat wij, medewerkers van de stichting, zijn geïnspireerd door de verhalen uit de Bijbel en met name door het voorbeeld dat Jezus ons gaf: de liefde voor de medemens, de hoop die Hij mensen bood, Zijn gedrevenheid om mensen tot hun recht te laten komen. Vanuit deze inspiratie richten wij ons naar alle mensen die hun inspiratie halen uit een andere (religieuze) beleving. Wij leggen verbinding met andere tradities, zoeken overeenkomsten en waarderen verschillen. Onze scholen verschillen sterk van elkaar maar zien diversiteit als een rijkdom. Diversiteit, ook op religieus gebied, is kenmerkend voor de stichting Kind en Onderwijs Rotterdam.

In ons onderwijs leren wij kinderen zich vanuit hun eigen beleving te verbinden met kinderen uit andere tradities, wij bevorderen hun nieuwsgierigheid naar elkaars traditie en leren hen die te waarderen. Daarom beginnen wij de dag met een ‘dagopening’ waarvan bovenstaande het kader vormt. Op deze manier dragen wij bij aan de vorming van ieder kind, dat leeft vanuit zijn eigen traditie. Om dit waar te kunnen maken, hebben wij kennis en inzicht nodig, die we halen uit gesprekken met elkaar, met deskundigen en door middel van nascholing. Jaarlijks stellen wij daarom op stichtings- en schoolniveau onze doelen om kennis te vergroten, kinderen nieuwsgierig te maken en respect te vergroten voor mensen die soms verschillend, soms overeenkomstig hun eigen traditie leven.

Onze identiteit dragen wij uit door:

  1. de dag te ‘openen’: we staan stil bij onze of andermans inspiratie, bij aangrijpende gebeurtenissen; we leggen verbinding;
  2. in ons doen en laten aanspreekbaar te zijn op het voorbeeld dat Jezus ons gaf;
  3. elk jaar doelen te stellen om kennis van elkaars traditie te vergroten en verdraagzaamheid te bevorderen;
  4. bij aanname van kinderen, benoeming van medewerkers en bij voortgangsgesprekken aandacht aan identiteit te besteden;
  5. in ons onderwijsaanbod systematisch aandacht te besteden aan identiteit;
  6. ons te bekwamen op het gebied van religieuze identiteit.