Het kalenderjaar 2017 kenmerkte zich voor Kind en Onderwijs Rotterdam als
het jaar waarin de realisatie van het strategisch beleidsplan en de beleidsagenda
tot merkbare consequenties leidde op schoolniveau. In de begroting van 2017
tekenden die gevolgen zich al af. Er werden 5 programma’s opgesteld.

Deze programma’s hadden natuurlijk maar één doel: de scholen zo goed mogelijk
te faciliteren zodat alle aandacht blijvend gericht is op het bieden van kwalitatief
onderwijs.

Over de programma’s en wat onze kinderen hiervan vinden, kunt u lezen in deze publieksvriendelijk versie van het Kind en Onderwijs Rotterdam jaarverslag 2017.

Comments are closed.