Jaarlijks verantwoorden we onszelf voor de keuzes die we maken door het publiceren van een jaarverslag. Over het jaar 2018 was deze reeds gepubliceerd op de website. Echter, we maken ook graag een leesbare versie. En die is nu ook klaar. U leest hierin hoe we verder invulling hebben gegeven aan ons strategisch beleidsplan 2016-2020 Samen Leren Leven. Klik op de afbeelding hieronder om het jaarverslag te openen.

Op de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt gaven leerlingen van de IKC De Buskes hun mening. Veel dank gaat dus uit naar Lois, Sterre en Philip. De quotes werpen een frisse blik op het beleid zoals we dat voorstaan. We wensen u veel leesplezier.

Comments are closed.