Al geruime tijd kondigt het onderwijs acties aan. Het lerarentekort zal de komende jaren toenemen en de kwaliteit van het onderwijs staat onder druk. Kind en Onderwijs Rotterdam steunt daarom de acties.

De nood is hoog en vraagt om maatregelen

Omdat de nood hoog is, heeft Kind en Onderwijs Rotterdam meegewerkt aan een noodplan dat de vier grote steden afgelopen week aan minister Slob hebben aangeboden. Daarin leggen ze de minister een aantal (nood)maatregelen voor. Tijdens de stakingsdagen consulteren we leerkrachten om het conceptplan te concretiseren of om dit te verrijken met ideeën die ze hebben. Veel leerkrachten hebben reeds aangegeven graag op deze uitnodiging in te gaan. Zowel op school als in de Maassilo gaan leerkrachten hiermee aan de slag. Op deze manier willen we dus niet alleen onze onvrede uiten, maar ook een constructieve bijdrage leveren om deze uitdaging het hoofd te bieden.

Leerkrachten kiezen zelf hoe ze actievoeren

Veel leerkrachten van Kind en Onderwijs Rotterdam voeren op 30 en 31 januari actie. Ze willen dat de politiek nu echt in beweging komt om ook in de toekomst voldoende goed gekwalificeerde leerkrachten te hebben, zodat ons land werkelijk kennisland kan worden en blijven. Er is structureel meer geld nodig om de problemen op te lossen en ook de loonkloof met het voortgezet onderwijs moet worden gedicht.
Actievoerende leerkrachten, directieleden en onderwijsondersteuners van onze stichting geven hieraan verschillend vorm. Ze voeren actie:

  • op school
  • in De Kuip, de Maassilo en op school
  • door les te geven, maar zich wel te uiten
  • bij landelijke manifestaties

Comments are closed.