Modern,
inspirerend en
ambitieus

Betrokken,
professioneel
en uitdagend

Duurzaam,
verzorgd en
boeiend

Innovatief,
verwachtingsvol
en gezond

Historische Achtergrond

Kind en Onderwijs Rotterdam is per 1 januari 2008 ontstaan door een fusie van de Stichting VPCS en de Stichting PCPO (Rotterdam-Alexander).

De stichting PCPO is ruim 40 jaar geleden ontstaan in de nieuwbouwwijk Prins Alexander en heeft in al die jaren een achttal scholen voor christelijke basis- en speciaal basisonderwijs gesticht in de wijken, Alexander, Ommoord, Zevenkamp en Nesselande. De stichting VPCS vindt de oorsprong in het centrum van Rotterdam en kent vele voorgangers met een langere geschiedenis. In 1977 is de Stichting Verenigde Protestants Christelijke Scholen (VPCS) in het leven geroepen. Daarin zijn op 1 januari 1978 de scholen van het College van Regenten van de Scholen der Hervormde Gemeente te Rotterdam ondergebracht. Het College van Regenten fuseerde op die datum met de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen voor Christelijk Lager en Meer Uitgebreid Lager Onderwijs te Rotterdam.

De wortels van het College van Regenten gaan terug tot in de zeventiende eeuw. Destijds troffen de diakenen van de kerken voorzieningen voor mensen die geen onderwijs konden betalen. Zij zorgden ervoor dat de salarissen van de schoolmeesters betaald werden. Ook de kinderen kregen een vergoeding voor het ontvangen van onderwijs: twee stuivers per kind per week. Onderwijs was in die tijd een handelsartikel dat tegen betaling verkrijgbaar was.

Armenscholen

Uit deze voorzieningen van kerken zijn de diaconiescholen ontstaan, ook wel armenscholen genoemd. Na verloop van tijd is op 31 oktober 1774 het ‘College van Regenten van de Groote en Kleine Diaconiescholen der Nederduitsche Gereformeerde Gemeente ter Rotterdam’ opgericht. Dit college, de voorloper van het College van Regenten, moest orde op zaken stellen in het bestuur en beheer van de armenscholen. Via giften van bedrijfsleven en particulieren konden er verschillende scholen opgezet worden. Zo dragen de scholen van de Stichting Kind en Onderwijs het kenmerk van de lange historie van het Rotterdamse christelijke onderwijs. De oudste daarvan is de Waalseschool, die dateert uit 1739. Bij het 250-jarige bestaan in 1989 is een boek de geschiedenis van de school vastgelegd, onder redactie van oud bestuurslid Prof. jhr. V.H. de Villeneuve.