Modern,
inspirerend en
ambitieus

Betrokken,
professioneel
en uitdagend

Duurzaam,
verzorgd en
boeiend

Innovatief,
verwachtingsvol
en gezond

ANBI status
De Stichting Steunfonds Kind en Onderwijs Rotterdam is sinds 1 januari 2008 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Onderstaand treft u de informatie aan die wij ten behoeve van het behoud van deze status dienen te vermelden.

Statutaire naam van de instelling:
Stichting  Steunfonds Kind en Onderwijs Rotterdam

RSIN:
81.492.5911

Adres:
Benthuizerstraat 101, 3035 CN Rotterdam

Telefoonnummer:
(010) 412 5101

E-mailadres:
bureau@kindenonderwijsrotterdam.nl

Doelstelling van de instelling:
De stichting Steunfonds heeft ten doel het bevorderen, in stand houden en uitbreiden van het christelijk primair onderwijs te Rotterdam en omgeving, alsmede het steunen van onderwijsprojecten die gelieerd zijn aan de stichting. De stichting Steunfonds tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verlenen van al dan niet geldelijke steun aan de te Rotterdam gevestigde stichting Kind en Onderwijs Rotterdam.

Het vermogen van de stichting Steunfonds wordt gevormd uit:

Subsidies op door de stichting georganiseerde activiteiten
Giften en donaties
Schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen
Overige baten

Bezoldigingsbeleid toezichthouders en bestuurders:
De onbezoldigde toezichthouders van de stichting Steunfonds worden gevormd uit de leden van het College van Bestuur van Kind en Onderwijs Rotterdam en uit de leden van de Raad van Toezicht van Kind en Onderwijs Rotterdam.

Het onbezoldigde bestuur van de stichting Steunfonds wordt samengesteld uit de leden van de Raad van Toezicht van Kind en Onderwijs Rotterdam en de voorzitter van het College van Bestuur.

Beloningsbeleid personeel:
Er is geen personeel in dienst.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten met daarin opgenomen de jaarrekening:

Jaarrekening 2012
Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2018