Modern,
inspirerend en
ambitieus

Betrokken,
professioneel
en uitdagend

Duurzaam,
verzorgd en
boeiend

Innovatief,
verwachtingsvol
en gezond

ANBI status
Stichting Steunfonds Kind en Onderwijs Rotterdam is sinds 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op deze pagina treft u de informatie aan die wij voor het behoud van deze status moeten vermelden.

  • Statutaire naam: Stichting  Steunfonds Kind en Onderwijs Rotterdam
  • RSIN: 81.492.5911
  • Adres: Linker Rottekade 292, 3003 DA Rotterdam
  • Telefoonnummer: (010) 412 5101
  • E-mailadres: receptie@kindenonderwijsrotterdam.nl
  • Doelstelling: De stichting Steunfonds heeft ten doel het bevorderen, in stand houden en uitbreiden van het christelijk primair onderwijs te Rotterdam en omgeving, en het steunen van onderwijsprojecten die gelieerd zijn aan de stichting. De stichting Steunfonds tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verlenen van al dan niet geldelijke steun aan de te Rotterdam gevestigde stichting Kind en Onderwijs Rotterdam.

Het vermogen van de stichting Steunfonds wordt gevormd uit:

  • Subsidies op door de stichting georganiseerde activiteiten
  • Giften en donaties
  • Schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen
  • Overige baten

Bezoldigingsbeleid toezichthouders en bestuurders: De toezichthouders en het bestuur van de stichting Steunfonds (beiden onbezoldigd) worden gevormd door het College van Bestuur en leden van Raad van Toezicht van Kind en Onderwijs Rotterdam.

Beloningsbeleid personeel: Er is geen personeel in dienst.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten met daarin opgenomen de jaarrekening: Jaarrekening 2021

Eerdere jaarrekeningen:

Jaarrekening 2020 | Jaarrekening 2019 | Jaarrekening 2018 | Jaarrekening 2017Jaarrekening 2016 | Jaarrekening 2015 | Jaarrekening 2014 | jaarrekening 2013Jaarrekening 2012 |