Het Spectrum is met ingang van 1 september 2019 op zoek naar een Leerkracht Passend Onderwijs.

Over Het Spectrum

Naam school: Het Spectrum
Contactpersoon: Mevr. Linda van Oosten
Plaats: Rotterdam
Sector: Basisonderwijs
Website: http://www.hetspectrum-nesselande.nl/

Beschrijving:

CBS Het Spectrum is een christelijke ontmoetingsschool in Rotterdam Nesselande. We zijn onderdeel van de overkoepelende organisatie Kind en Onderwijs Rotterdam.
 
Wij bieden onze leerlingen uitdagend onderwijs, waarin zij gestimuleerd worden om alle kansen te benutten die ze aangereikt krijgen. Ons doel is om de leerlingen eigenaarschap te geven over hun leerproces en om zoveel mogelijk ruimte over te laten voor het individuele kind. Wij bieden dan ook onderwijs op maat.
 
Onze leerkrachten zijn sterk betrokken bij iedere leerling en begeleiden ze in hun leerproces. Ze zijn er om de leerling vertrouwen te geven in hun eigen kunnen, zelfstandigheid en verwondering te stimuleren en ze te motiveren als het even tegenzit.
 
Als onderwijsprofessionals onderling inspireren wij elkaar en erkennen we dat iedere dag ook voor ons een leerproces is. Onze ambitie om onszelf verder te ontwikkelen en te specialiseren zorgt ervoor dat wij telkens tot beter onderwijs komen.
 

 

Vacature

Functietitel: Leerkracht Passend Onderwijs
Met ingang van: 1 september 2019
Sluitingsdatum: 17-6-2019
Soort vacature: parttime
Dienstverband: Tijdelijk
FTE: 0,5

Omschrijving
:

In het kader van Passend Onderwijs hebben de 3 scholen in Nesselande (Passe-Partout, Het Tangram en Het Spectrum)  de ambitie uitgesproken om leerlingen die naar het SBO onderwijs zouden uitstromen zoveel mogelijk binnen het reguliere onderwijs te houden.
We zoeken een collega die bekend is met de doelgroep en het werken in een speciale onderwijssetting (SBO) om ons doel mee te helpen realiseren.
De scholen in Nesselande zouden dit op drie manieren willen vormgeven:
–        in een kleinere setting  leerlingen begeleiden in het werken aan hun persoonlijke leerdoelen, d.m.v. zowel didactische als executieve vaardigheden
–        co-teachingstraject in de groep van de betreffende leerling
–        organiseren van intervisiebijeenkomsten en workshops.

Kerntaken
–        Leerlingen verder helpen in hun cognitieve ontwikkeling en sociale emotionele ontwikkeling;
–        Gerichte afstemming met leerkrachten en intern begeleider ten aanzien van de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften;
–        Uitvoeren en evalueren/aanvullen van een OPP in samenwerking met ouders, leerkracht en kind;
–        Het organiseren van co-teaching, workshops en intervisie.
 

Solliciteren

Comments are closed.