Modern,
inspirerend en
ambitieus

Betrokken,
professioneel
en uitdagend

Duurzaam,
verzorgd en
boeiend

Innovatief,
verwachtingsvol
en gezond

Opleidingsschool

Een opleidingsschool is een samenwerkingsverband tussen pabo en schoolbestuur waarbij samenwerking, kennis- en ervaringsuitwisseling belangrijke aspecten zijn. Kind en Onderwijs Rotterdam is samen met de pabo Inholland Rotterdam/Dordrecht één van de 55 opleidingsscholen. Al in 2014 hebben we een positieve beoordeling gekregen van het ministerie van OCW op advies van de accreditatiecommissie. Daarmee zijn we voorlopers in het opleiden van nieuwe leraren in het basisonderwijs.

Studenten van pabo Inholland Rotterdam lopen vanaf het eerste studiejaar stage bij Kind en Onderwijs Rotterdam. Ze doen op onze scholen diverse ervaringen op aangezien onze scholen elk hun eigen profilering hebben en een verscheidenheid in didactieken bieden. Onder de 25 scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam zijn alle niveaus vertegenwoordigd: van scholen voor speciaal basisonderwijs tot een school voor hoogbegaafden onderwijs. Ook de spreiding in de stad zorgt voor diversiteit. Er zijn basisscholen in de binnenstad en scholen in buitenwijken.

Leraren in opleiding

De studenten worden gevolgd in hun ontwikkeling met een studentvolgsysteem. Voor 3e en 4e jaars pabo-studenten is een leer-werk traject ontwikkeld. Studenten lopen niet twee maar drie dagen stage. In hun (uitgebreidere) stage worden studenten werknemers en een integraal deel van het schoolteam; zij worden daar gedeeltelijk ook daadwerkelijk voor betaald.

Werving leer-werkstudenten

Rond februari wordt op de pabo voorlichting gegeven over de opleidingsschool. Na de voorlichting start de mogelijkheid om te solliciteren. Er worden flinke eisen aan leer-werkstudenten gesteld. Zo is het belangrijk dat er een (zeer) goede beoordeling is voor de stages en er mag geen studieachterstand zijn. Komt een student door de selectie dan is deze verzekerd van een prima opleiding en wordt voorrang verleend bij benoeming binnen Kind en Onderwijs Rotterdam.

Enkele opmerkingen  van (oud-) studenten:

  • Dit traject is gewoon superleuk. Het is soms best pittig, maar je leert er een heleboel van. Je krijgt al veel verantwoordelijkheden en je bent niet meer alleen de stagiaire. Je bent een onderdeel van het team. Je leert niet alleen het lesgeven, maar ook andere dingen, zoals: contacten met ouders, en rapportbesprekingen.  En een mooi  voordeel is natuurlijk dat je er ook nog eens voor betaald wordt.
  • Dit moet je gewoon doen! Je leert, doet en ziet veel meer dan een student die het normale traject volgt. Je bent hierdoor veel enthousiaster en betrokken bij je studie en je stage.
  • Ik heb in het afgelopen jaar ontzettend veel geleerd heb. Ik was een half jaar aan het werk en ik had nog nooit zoveel geleerd in dat ene halfjaartje…

 

Met en van elkaar leren

Wanneer studenten afstuderen zijn ze startende leerkracht. Zij hebben drie jaar de tijd om basisbekwaam te worden. In deze drie jaar begeleidt de school de leerkracht. Om dit effectief te doen is een traject ontwikkeld dat de leerkracht helpt om na drie jaar de basis van het lesgeven echt te beheersen.

Na deze drie jaar wordt toegewerkt naar vakbekwaam. De leerkracht wordt gestimuleerd om te blijven leren en deskundigheid te ontwikkelen en te delen met elkaar. Met en van elkaar leren is belangrijk en daarom willen we de deskundigheid van leerkrachten inzetten om andere (startende) leerkrachten te helpen stappen te zetten.