Modern,
inspirerend en
ambitieus

Betrokken,
professioneel
en uitdagend

Duurzaam,
verzorgd en
boeiend

Innovatief,
verwachtingsvol
en gezond

De diversiteit van onze scholen en hun populatie, het feit dat we die diversiteit als rijkdom ervaren, heeft gevolgen voor de manier waarop we naar onze scholen kijken. Wij hechten eraan dat onze scholen hun maatschappelijke verankering vinden in de wijk waarin zij staan, deel uit makend van de cultuur en geschiedenis van die wijk. Daarom vindt de aansturing kind-nabij plaats: belangen van kinderen staan centraal. Op schoolniveau wordt gezien wat er nodig is voor ouders en kinderen en op stichtingsniveau wordt ernaar gestreefd om de missie zo optimaal mogelijk te realiseren.

Vanuit de stichting wordt ondersteuning verleend waar behoefte aan is of waar dat effectief en efficiënt beter kan worden geregeld dan op schoolniveau.

Onze visie is herkenbaar doordat:

• we voortdurend het belang van kinderen (en hun ouders) voorop stellen;

• we betrokken zijn op kinderen, ouders, ketenpartners en op elkaar;

• we ons laten inspireren door het voorbeeld van Jezus;

• onze identiteit even goed blijkt uit wat wij doen;

• wij op onze beurt een voorbeeld proberen te zijn;

• we streven naar een plek voor iedereen;

• we voortdurend werken aan verbeteringen en elkaar daarbij helpen.