Modern,
inspirerend en
ambitieus

Betrokken,
professioneel
en uitdagend

Duurzaam,
verzorgd en
boeiend

Innovatief,
verwachtingsvol
en gezond

Als stichting hebben wij de ambitie om te werken aan uitbreiding van het aantal IKC’s om kinderen van 0-12 jaar een optimale ontwikkelingskans te bieden, met eenzelfde pedagogische visie als de school. Binnen een IKC wordt een samenhangend aanbod voor de hele dag geboden. Samenleven en leren op basis van didactische- en pedagogische doorgaande leerlijnen staan hierbij centraal. Het draagt bij aan het signaleren van achterstanden of risico’s in de ontwikkeling van het kind. Door een gedeelde visie met de betrokken partners kan beter vormgegeven worden aan de ontwikkeling van (jonge) kinderen.

Voor meer informatie kunnen de websites van de betreffende scholen/(integrale) kindcentra worden geraadpleegd.