Modern,
inspirerend en
ambitieus

Betrokken,
professioneel
en uitdagend

Duurzaam,
verzorgd en
boeiend

Innovatief,
verwachtingsvol
en gezond

Wij bieden primair onderwijs dat, gebaseerd op onze identiteit, missie en visie, door ons wordt vertaald naar ambities, doelen en opbrengsten. Wij toetsen, evalueren en verbeteren, daar waar nodig, de kwaliteit van ons onderwijs voortdurend. De resultaten van ons onderwijs bespreken wij open met ouders, ketenpartners en overige belanghebbenden en met elkaar.

Samen leren leven betekent in ons onderwijs dat wij ook aandacht besteden aan thema’s zoals burgerschap en (sociale) veiligheid. Met een compleet onderwijsconcept beogen wij een bijdrage te leveren aan de vorming van een veilige leer-, woon- en leefomgeving voor nu en in de toekomst.

Wij houden rekening met de leefwereld van onze kinderen (en hun ouders), hun ambities en de hedendaagse manier van leren en bieden onderwijsconcepten die passen bij de hedendaagse manier van leren.

De dynamiek in onderwijsconcepten, procedures en werkwijzen die hierdoor ontstaat, stelt eisen aan de vaardigheden van onze leerkrachten en ondersteuners.