Op 30 en 31 januari hebben leerkrachten, directieleden en onderwijsondersteuners van Kind en Onderwijs Rotterdam op hun eigen manier invulling kunnen geven aan de stakingsdagen door:

  • les te geven op school en zich te uiten
  • mee te doen aan de landelijke manifestatie
  • in de Kuip en Maassilo met andere Rotterdamse leerkrachten mee te werken en te denken aan het Conceptplan Slim organiseren Rotterdam, primair onderwijs;  het Rotterdamse antwoord op het lerarentekort en daarmee samenhangende druk op de kwaliteit van het onderwijs
  • in de eigen school te werken aan oplossingen en alternatieven voor het geval klassen zonder een leerkracht komen staan. Hoe kunnen we de gevolgen van het  lerarentekort voor leerlingen en leerkrachten minimaliseren?

De minister is bereid om afwijking van de regelgeving te overwegen, mits daar concrete plannen tegenover staan waarmee hij akkoord kan gaan. De minister wil deze plannen alleen beoordelen en akkoord geven als de GMR’s hun instemming hebben gegeven. Dat is niet eenvoudig, want elke stad moet met een gezamenlijk plan komen, waarmee alle GMR’s per bestuur instemmen. Op bestuursniveau kun je dan (mogelijk) niet volledig je eigen opvattingen terug zien, omdat het een ‘gemiddelde’ is binnen de stad.

Wij hebben dit conceptplan ter consultatie voorgelegd aan onze GMR. We hebben ondersteunende feedback ontvangen op de manier waarop wij werken aan het mogelijke pad dat voor ons ligt. Ook kregen we complimenten voor de constructieve samenwerking met de andere schoolbesturen. Met de feedback zullen we het plan in samenspraak met de besturen, waar nodig, aanvullen.

We blijven u informeren en nodigen u van harte uit met ons mee te denken in dit traject. 

Comments are closed.